Skip to content

การพาสุนัขไปฝึกสอนการแสดงต่างๆ

สุนัขเป็นสัตว์ที่แสนรู้หากเราฝึกสุนัขเป็นสุนัขก็จะเชื่อฟังเราและยังรวมไปถึงการที่สุนัขสามารถแสดงละครได้อีกด้วย แต่หากเราฝึกไม่เป็นเราก็สามารถนำสุนัขของเราไปฝึกที่สถานที่ต่างๆที่เขารับฝึกหรือโรงเรียนฝึกสุนัขได้วันนี้จึงจะมาพูดในเรื่องการพาสุนัขไปฝึกสอนการแสดงต่างๆว่าเป็นอย่างไร คนที่รักสุนัขหรือคนที่สนใจจะพาสนุขไปฝึกอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีรายละเอียดอย่างไร ไปดูกันได้เลย

การพาสุนัขไปฝึกสอนการ

แสดงต่างๆหากจะให้ดีควรเป็นสถานที่หรือโรงเรียนฝึกสุนัขที่ได้รับมาตรฐานเพราะสุนัขจะได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธี และสามารถปรับตัวง่ายกับสิ่งแวดล้อมที่แปลก คนฝึก คนจูง คนแปลกหน้า อาจจะดูความเป็นมาของโรงเรียนกับสถานที่ที่เราจะพาสุนัขของเราไปฝึกด้วยเพราะการที่เรารู้ที่มารู้จุดประสงค์หรือแรงบันดาลใจของการเปิดสอนเราจะรู้ถึงความเอาใจใส่ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุนัขของเราและเราด้วยนั้นเองเราควรทำความรู้จักเจ้าของสถานที่ฝึกการแสดงสุนัขว่าเขามีจิตใจเข้าถึงความต้องการของเราหรือไม่ มีการจัดระบบ วางแผน และฝึกอบรมครูฝึกหรือไม่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราไม่ควรเลยที่จะมองข้าม และยังต้องดูสุขลักษณะความเป็นอยู่ของสุนัขในสถานที่ฝึกด้วย เราควรไปดูพื้นที่จริงของโรงเรียนว่าเป็นไปตามที่เห็นทางเว็บไซน์ ทางภาพที่เราดูมาหรือเปล่า สะถานที่ฝึกแสดงควรเป็นสถานที่ที่สะอาด มีมุ้งกันยุงหรือไม่ บริเวณที่ฝึกเป็นอย่างไร เวลาที่ปล่อยสุนัขเป็นอิสระมีการจัดโซนแยกน้องหมาหรืออยู่กินอาหารรวมกัน เสี่ยงที่จะติดกับโรคต่างๆไหม บรรยากาศในการฝึกเครียดเกินไปไหมฝึกกลางแจ้ง หรือฝึกในร่ม ซึ่งเราอาจจะต้องตระเวนดูสถานที่จริงให้เห็นกับตา แล้วก็ค่อยๆ พิจารณา ไม่ต้องรีบร้อนในกรเลือกหากเป็นโรงเรียนฝึกการแสดงสุนัขทีได้รับมาตรฐานในเมืองไทยควรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและครูฝึกได้สอบผ่านหลักสูตรการฝึกสอนสุนัขตามกฎระเบียบข้อบังคับการสอบสุนัขสมาคมสุนัขโลก

ความสำคัญของการฝึก

ความสำคัญของการฝึกนั้นไม่ได้เป็นเพียงการฝึกให้สุนัขแสดงตามความต้องการของเราได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้สุนัขของเรามีอารมณ์ที่มั่นคง การเลือกโรงเรียน ครูฝึกจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้แต่วอย่างไรก็ตามการฝึกกับเจ้าของก็จะช่วยทำให้สุนัขของเรามีความสุขมากขึ้น หากส่งสุนัขไปฝึกแสดงในสถานที่ต่างๆแล้วกลับมาบ้านก็อย่าปล่อยปละละเลยควรจะฝึกด้วยเพราะความสม่ำเสมอจะทำห้สุนัขของเราแสนรู้ได้เร็วขึ้นนั้นเอง